Datos xerais

Código:

ATSP200301

Descrición:

Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (PO/19/027.01)"

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Regulación harmonizada:

Non

Tramitación:

Ordinaria

Procedemento:

Aberto

Tipo obxecto:

Dirección de Obra

Subtipo obxecto:

Outros

Lugar de execución:

-Provincia:

Pontevedra

-Concello:

Dozón

Prazo de licitación:

6 meses

Importe licitación:

83.934,69 € (sen IVE)

101.560,97 € (con 21% IVE incluído)

Valor estimado:

113.208,69 € (sen IVE)

Data límite de presentación:

20/01/2021 14:00:00

Lugar de presentación:

Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (www.conselleriadefacenda.es/silex)

Correo electrónico de contacto:

contratacion@spigalicia.es

Data publicación web:

04/01/2021 14:21:20

Documentación Convocatoria
TítuloData publicaciónEstado
Memoria xustificativa do contrato04/01/2021 14:21:20Vixente
Aprobación do expediente04/01/2021 14:21:20Vixente
Anuncio de licitación04/01/2021 14:21:20Vixente
Prego de cláusulas administrativas04/01/2021 14:21:20Vixente
Prego de prescricións técnicas04/01/2021 14:21:20Vixente
Documentación técnica04/01/2021 14:21:20Vixente
Composición da mesa de contratación04/01/2021 14:21:20Vixente
ACUERDO - Corrección de erros12/01/2021 12:39:49Vixente

Data de celebración:

22/01/2021

Data publicación web:

25/01/2021 13:12:57

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa A25/01/2021 13:12:57Vixente

Data de celebración:

01/02/2021

Data publicación web:

02/02/2021 10:19:46

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa B02/02/2021 10:19:46Vixente
Informe técnico de puntuacións18/02/2021 12:19:53Vixente

Data de celebración:

19/02/2021

Data publicación web:

19/02/2021 12:45:49

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Oferta económica19/02/2021 12:45:49Vixente
Acta mesa C19/02/2021 13:26:15Vixente
Valoración de ofertas23/02/2021 12:25:57Vixente
Informe ofertas en presunción de anormalidade12/03/2021 11:07:34Vixente
Proposta de adxudicación12/03/2021 11:07:34Vixente

Data adxudicación:

25/03/2021

Adxudicatario:

G.O.C., S.A.

Importe adxudicación:

64.419,87 € (sen IVE)

77.948,04 € (con 21% IVE incluído)

Prazo adxudicación:

Data publicación web:

26/03/2021 09:41:17

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Adxudicación26/03/2021 09:41:17Vixente

Data de formalización:

26/04/2021

Contratista:

G.O.C., S.A.

Importe de formalización:

64.419,87 € (sen IVE)

77.948,04 € (con 21% IVE incluído)

Data publicación web:

26/04/2021 13:27:24


TítuloData publicaciónEstado

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia