Listado de licitacións adxudicadas

CódigoDescriciónData adxudicaciónAdxudicatario
ATSP230201Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra " Renovación extraordinaria do pavimento da autoestrada AG-53. alto de Santo Domingo - Ourense. Treito: enlace de Cea - A-52 (pk 74,2 a 87,2) 21/05/2024PROYFE, S.L.
ATSP240101Asistencia Técnica para a realización de actuacións de reparación do viaduto da AG-53 sobre o río Barbantiño21/05/2024K2 Estudio de Ingeniería, S.L.
OBRA230101Renovación extraordinaria do pavimento na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo A-52. Tramo: Enlace de Cea - A-5221/05/2024UTE CIVIS GLOBAL SLU-COVSA OBRA230101
SUSP230101Subministración de catro vehículos en réxime de alugamento para a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI-Galicia, SA)29/12/2023AUTOS BREA, S.L.
ATSP230101Auditoría de contas anuais de SPI Galicia, SA para os exercicios 2023, 2024 e 202522/12/2023NORTE AUDITORES Y ASESORES, S.L.
SEDM230101Seguro Danos Materiais nas Autoestradas AG-53 e AG-54.13/10/2023ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
SERC230101Seguro Responsabilidade Civil SPI-Galicia SA13/10/2023MAPFRE ESPAÑA, S.A.
ATAU210101Operacións de Conservación e Mantemento das Autoestradas AG-53 e AG-54 (2021-2025)17/08/2021UTE CIVIS GLOBAL-COVSA
ATSP210101Coordinación de seguridade e saúde dos traballos de conservación e mantemento das Autoestradas AG-53 e AG-54 (2021-2025)17/08/2021INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
SUSP210101L1LOTE-1: Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - A-52. Subministración e Instalación de Luminarias. Enlace coa N-525 en Piñor07/06/2021INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS, S.L.
SUSP210101L2LOTE-2 : Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - A-52. Subministración e Instalación de Luminarias. Enlace coa OU-504 en Cea (Ourense)07/06/2021HALLMANN ENERGIE, S.L.
ATSP200301Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (PO/19/027.01)"25/03/2021G.O.C., S.A.
OBRA200201Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (PO/19/027.01)25/03/2021MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.
ATSP200201Auditoría de contas Anuais SPI GALICIA, SA, Exercicios: 2020-2021-202221/12/2020BM NEIRA AUDITORES SLP
ATSP200101Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra "Renovación Extraordinaria do Pavimento na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - A-52. Tramo Enlace de Dozón - Enlace de Cea (Pq 56,4 a 74,2) 07/07/2020DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.
OBRA200101Renovación Extraordinaria do Pavimento na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - A-52. Tramo Enlace de Dozón - Enlace de Cea ( Pk 56,4 a 74,2) 02/07/2020TABOADA Y RAMOS, S.L.
SUSP200101-L1Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo- A-52. Subministración e instalacións de luminarias: Lote-1: Enlace da AG-53 coa AG-54.12/06/2020Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L.
SUSP200101-L2Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo- A-52. Subministración e instalacións de luminarias: Lote-2: Enlace da AG-53 coa AG-52 e OU-40212/06/2020Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L.
SEDM190101Seguro Danos Materiais nas Autoestradas AG-53 e AG-54. 201923/10/2019ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
SERC190101Seguro Responsabilidade Civil SPI-Galicia S.A. 201914/10/2019MAPFRE ESPAÑA, S.A.
SUSP190101Mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública do Enlace da AG-54 coa N-541 02/04/2019Hallmann Energie, SL
ATAU150101Servizo Operacións de Conservación e Mantemento das Autoestradas AG-53 e AG-54 (Ourense) 12/08/2015PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.
DOAU150101Servizo de control e vixiancia básica, incluido control ambiental, á dirección das obras: Restitución da ribeira do río Miño no cruce da Autoestrada AG-53 (Ourense) 29/07/2015DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.
OBRA150101Restitución da ribeira do río Miño no cruce da Autoestrada AG-53 (Ourense) 29/07/2015TABOADA Y RAMOS, S.L.
SEDM150101Seguro Danos Materiais nas Autoestradas AG-53 e AG-54 29/07/2015ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
SERC150101Seguro Responsabilidade Civil SPI-Galicia S.A. 29/07/2015MAPFRE EMPRESAS
PRES140101Substitución de carpintería exterior e melloras nos xulgados de VIVEIRO (Lugo) 10/10/2014OGMIOS proyecto, S.L.
AGRI130101Colaboración de Servizos Técnicos para a realización do amolloamento dos novos predios resultantes da concentración parcelaria na zona de San Pedro de Borrifáns no Concello de CESURAS (A Coruña) 07/02/2014PROSERGA TECNICAS DE INGENIERIA, S.L.
AGRI130201Dotación dunha rede de saneamento nos lugares de Urroa, Santa Comba e Manlle (Baíñas) no Concello de VIMIANZO (A Coruña) 07/02/2014TABOADA Y RAMOS, S.L.
AGRI130202Pontón sobre o río Enviande e accesos en Esperante e Cerdeda no Concello de TABOADA (Lugo) 07/02/2014CONSTRUCCIONES RAFER, S.L.
PRES130101Edificio para servizo común de notificacións e embargos de Vigo (Pontevedra) 04/12/2013CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.
DEPO120101Pavillón polideportivo en O Grove (Pontevedra) 21/12/2012UTE ATLANTICA - AIN (DEPO120101)
PTOV121301Beirarrúas en Xunqueiras, Moscoso, Pazos e Amoedo (PO-252 e PO-250). PAZOS DE BORBÉN (Pontevedra) 16/10/2012CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.
PTOV121401Mellora da seguridade viaria e rehabilitación do firme na PO-551, P.K. 19+100 ao 20+195. CANGAS (Pontevedra) 16/10/2012COVSA
PTOV121501Dotación de beurarrúas na estrada LU-162 1ª fase. Treito PK 11+945 ao 12+460. FOZ (Lugo) 16/10/2012ISIDRO OTERO S.L.
PTOV121201Reparación en capa de rodadura no corredor CG 2.1, P.K. 4+750 ao 12+400. MONFORTE e ESCAIRÓN (Lugo) 14/09/2012OCA, S.A.
TRAB120101Obras de construción dun edificio para fogar residencial e Centro de Día no CADAVO- BALEIRA (Lugo) 14/09/2012TABOADA Y RAMOS, S.L.
PTOV120901Reparación da capa de rodadura na PO-510. O PORRIÑO (Pontevedra) 31/07/2012COVSA
PTOV121001Mellora da seguridade viaria na ponte do Burgo (AC-211). CAMBRE e CULLEREDO (A Coruña) 31/07/2012OCA, S.A.
PTOV121101Mellora da intersección na AC-424 (P.K. 1+550) coa DP-6803, acceso a Balarés. PONTECESO (A Coruña) 31/07/2012EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
PRES120101Redacción do proxecto básico e de execución do novo edificio xudicial en PONTEVEDRA (Pontevedra) 05/07/2012UTE ICEACSA- JON MONTERO - NAIARA MONTERO (PRES120101)
AGRI120101Camiño de cementerio de San Froilán a Esperante no Concello de LUGO (Lugo) 22/06/2012ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.
AGRI120201Camiño de Donalbai e outros no Concello de BEGONTE (Lugo) 22/06/2012OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L.
PTOV120501Reparación de capa de rodadura na AC-552, AC-840 e outras. (A Coruña) 22/06/2012COVSA
PTOV120601Reparación da capa de rodadura na AC-566, AC-122 e AC-115. (A Coruña) 22/06/2012CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
PTOV120701Mellora do firme na Valenzá. BARBADÁS (Ourense) 22/06/2012UTE PETROLAM - SERCOYSA (PTOV120701)
PTOV120801Reparación da capa de rodadura na PO-223, PO-253 e PO-546. (Pontevedra) 22/06/2012CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
PRES110501Reforma e mellora da instalación eléctrica en B.T. do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo (LUGO) 27/04/2012UTE. AGRUPCONSA - CANALUGO (PRES1105)
PTOV120401Reconstrución da ponte na estrada de acceso a Marei - Vila - Santalla. O CORGO (Lugo) 27/04/2012EXTRACO, S.A.
DEPO110201Construción de campo de fútbol de herba artificial en SAN CIBRAO DAS VIÑAS (Ourense) 29/03/2012OGMIOS proyecto, S.L.
DOED110701Servizo de dirección das obras arquitecto: Construción dun novo CEIP en OROSO (A Coruña) 29/03/2012EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA
DOED110801Servizo de dirección de execución das obras: Construción dun novo CEIP en OROSO (A Coruña) 29/03/2012COLLARTE ARCHITECTS STUDIOS, S.L.P.
PTOV120101Reparación da ponte do Pedrido sobre a ría de Betanzos no P.K. 6+270 da AC-164. BERGONDO e PADERNE (A Coruña)29/03/2012TABOADA Y RAMOS, S.L.
PTOV120201Reparación da capa de rodadura na AC-550, P.K. 73+250 ao 84+000. PORTO DO SON ( A Coruña) 29/03/2012ARIAS HERMANOS, S.A.
PTOV120301Reparación da capa de rodadura na AC-550, P.K. 84+000 ao 103+500. PORTO DO SON ( A Coruña) 29/03/2012CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
ATAU110101Servizo Operacións de Conservación e Mantemento das Autoestradas AG-53 e AG-54 08/03/2012S.A. de Obras y Servicios, COPASA
DEPO110102Pavillón Polideportivo en A VEIGA (Ourense) 29/02/2012OGMIOS proyecto, S.L.
EDUC110101Construción dun novo CEIP en OROSO (A Coruña) 29/02/2012UTE. FCC - ANTONIO FRAMIÑAN (EDUC110101)
PTOV110501Mellora da seguridade vial mediante construción de beirarrúas en PO-549, PQ 7+195 a PQ 7+560. VILANOVA DE AROUSA (Pontevedra) 29/02/2012COVSA
DOPR110201Servizo de dirección das obras arquitecto: Edificio xudicial en Ourense 29/12/2011UTE. HIVAS S.L.P. - JORGE BARATA ARQUITECTO (DOPR110201)
DOPR110301Servizo de dirección de execución das obras: Edificio xudicial en Ourense 29/12/2011JOSÉ LUIS PARDO PÉREZ
DOPR110401Servizo de dirección das obras arquitecto: Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia 29/12/2011JOSE JAVIER SUANCES MATIAS
DOPR110501Servizo de dirección de execución das obras: Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia 29/12/2011ENCINAS Y PEREIRO, S.L.
PRES110101Redacción proxecto básico e de execución de rehabilitación do edificio da antigua fábrica de tabacos para infraestructuras xudiciais en A Coruña (A Coruña) 21/12/2011PROYFE, S.L.
DOPT110601A.T. Integral á Dirección das obras de:Terceira Ronda da Coruña, tramo III:Enlace coa Autovía AC-14 en As Lonzas (A Coruña). 24/11/2011UTE. TYPSA - DIAGRAMA (DOPT110601)
PRES110401Parque comarcal de bombeiros de O Carballiño (Ourense) 14/10/2011UTE. ATLANTICA - CONSTRUCCIONES TARILONTE (PRES110401)
PRES100301Edificio xudicial en Ourense 28/09/2011UTE. COPASA - AGRUPCONSA (PRES100301)
DEPO110101Cambio de cuberta e ampliación de Pavillón Polideportivo en BAIONA (Pontevedra) 23/09/2011CONSTRUCCIONES GAMALLO, S.L.
PTOV110304Mellora da Seguridade Viaria mediante implantación de Glorieta na PO-400, P. Q. 18+550, travesía de ARBO (Pontevedra) 23/09/2011SERCOYSA, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
PTOV110305Mellora de interseccións nos PK 17+600 (O Pibidal) e 22+000 (Casanova) na LU-750. BALEIRA (Lugo) 23/09/2011ISIDRO OTERO S.L.
PRES110301Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia 21/09/2011ANTALSIS CONSTRUCCIÓN E SERVIZOS, S.L.
PTOV110302Adaptación da AC-301 ó Plan de Baixa IMD mellorada. PADRÓN - ROIS (A Coruña) 09/09/2011S.A. de Obras y Servicios, COPASA
PTOV110303Rotonda na Avda. Campo Grande na OU-603. A RÚA (Ourense) 09/09/2011EXTRACO, S.A.
PTOV110401Mellora da estrada AC-303. Oleiros (AC-550) - Corrubedo. RIBEIRA (A Coruña) 09/09/2011CANARGA, S. L.
PTOV110402Mellora da Seguridade Viaria na OU-304 en Laroa. XINZO DE LIMIA (Ourense) 09/09/2011EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.
PTOV110403Paso superior na PO-400, P. Q. 38, en Parada. CRECENTE (Pontevedra) 09/09/2011ATLÁNTICA
PTOV110404Mellora da Seguridade Viaria no entorno TCA na estrada AC-523, P.K. 10,5 ao 11,4 . CERCEDA (A Coruña) 09/09/2011CANARGA, S. L.
PTOV110405Mellora da Seguridade Viaria na PO-550 no entorno de TCA, treitos: P.K. 8+710 ao 9+850. MEAÑO (Pontevedra) 09/09/2011SERCOYSA, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
DOPT110101Servizo de control e vixiancia básica da execución das obras: Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo) 29/07/2011APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
DOPT110102Servizo de control e vixiancia básica da execución das obras: Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MUROS (A Coruña) 29/07/2011SGS TECNOS, S.A.
PTOV110101Adaptación da LU-934 (Friol- límite de provincia) ao Plan de Baixa IMD mellorada en FRIOL (Lugo) 29/07/2011UTE. ASOGAL, S.L. - PONCIANO NIETO, S.L. (PTOV110101)
PTOV1102012ª fase da travesía de Santa María do Mao. Estrada LU-641en O INCIO (Lugo) 29/07/2011OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U.
AGRI110701Actuacións no acceso ó recinto feiral en Rubián BÓVEDA (Lugo) 12/07/2011HEBLATRI, S.L.
AGRI110201Mellora accesos a explotacións de vacún. Accesos en Sta. Marta e outros, no Concello de FRIOL (Lugo) 01/06/2011EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
AGRI110501Mellora da capa de rodadura no camiño Verducedo-San Tirso no Concello de MONTEDERRAMO (Ourense) 01/06/2011PETROLAM A VEIGA, S.L.
AGRI110502Acondicionamento de camiño en San Cristovo no Concello de RIBADAVIA (Ourense) 01/06/2011LORVICÓN, S.L.
AGRI110503Pavimentación do camiño Mesón de Edrosa no Concello de A GUDIÑA (Ourense) 01/06/2011AGRUPCONSA, S.L.
AGRI110504Mellora de infraestrutura viaria no camiño Louro-Sixto VA-2-1 (2ª fase) no Concello de VALGA (Pontevedra) 01/06/2011MARCO OBRAS Y PROYECTOS DE AROSA, S.L.
AGRI110505Ensache e acondicionamento do acceso desde Os Corrais (crtra. de Pacios) por Cortiñas a Pedrouzos no Concello de O INCIO (Lugo) 01/06/2011ORVICON, S.L.
AGRI110506Arranxo de camiño rural en Olveira no Concello de RIBEIRA (A Coruña) 01/06/2011EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
AGRI110601Afirmado de camiño en Seixo, Concello de POBRA DE TRIVES (Ourense) 01/06/2011LORVICÓN, S.L.
AGRI110602Acondicionamento do camiño Currás-Rante no Concello de SAN CIBRAO DAS VIÑAS (Ourense) 01/06/2011AGRUPCONSA, S.L.
AGRI110603Pavimentación de acceso a heliporto en Vilanova no Concello de O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense) 01/06/2011LORVICÓN, S.L.
AGRI110604Pontón sobre o río Enviande e accesos en Esperante e Cerdeda no Concello de TABOADA (Lugo) 01/06/2011LORVICÓN, S.L.
AGRI110605Camiño Pedra do Couto-Eirís no Concello de CABANAS (A Coruña) 01/06/2011CANARGA, S. L.
DEPO100201Substitución de pavimento no campo de fútbol de FRIOL (Lugo) 13/05/2011UTE. INDEPO - HIDROMIÑO (DEPO100201)
DEPO100202Substitución de pavimento no campo de fútbol de COSPEITO (Lugo) 13/05/2011UTE. INDEPO - HIDROMIÑO (DEPO100202)
AGRI110401Mellora de accesos a explotacións de vacún. Accesos a S. Xurxo de Augasantas e outros no Concello de PALAS DE REI (Lugo) 15/04/2011FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.
AGRI110402Mellora de accesos a explotacións de vacún. Accesos a Santalla do Alto e outros no Concello de O CORGO (Lugo) 15/04/2011CONDESMO,S.A.
AGRI110403Mellora de accesos a explotacións de vacún. Accesos en Furis, Cellán de Calvos e outros no Concello de CASTROVERDE (Lugo) 15/04/2011ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.
AGRI110404Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Accesos a Nogueira e outros no Concello de CHANTADA (Lugo)15/04/2011OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.
AGRI110405Acondicionamento e mellora de camiños na rede de concentración parcelaria de Paradela-Meis no Concello de MEIS(Pontevedra) 15/04/2011COVSA
AGRI110406Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Accesos en Ventollo e outros no Concello de QUIROGA(Lugo) 15/04/2011TABOADA Y RAMOS, S.L.
AGRI110407Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Accesos a Ribeira de Esperón e outros no Concello de O SAVIÑAO (Lugo) 15/04/2011CONSTRUCCIONES RAFER, S.L.
PRES110201Reforma e ampliación dos xulgados de O Carballiño (Ourense) 15/04/2011EXTRACO, S.A.
AGRI110301Obras para reparación de danos na Mariña Oriental. Concellos de BARREIROS, A PONTENOVA, RIBADEO E TRABADA (Lugo) 08/04/2011ISIDRO OTERO S.L.
AGRI110302Mellora de accesos a explotacións de vacún. Accesos en Luceiro e outros no Concello de SARRIA (Lugo) 08/04/2011TABOADA Y RAMOS, S.L.
AGRI110303Obras para reparación de danos na Mariña Central. Concello de FOZ (Lugo) 08/04/2011HEBLATRI, S.L.
AGRI110304Obras para reparación de danos na Mariña Occidental. Concello de VIVEIRO (Lugo) 08/04/2011ISIDRO OTERO S.L.
AGRI110305Mellora de accesos a explotacións de vacún no lugar de Casal parroquia de San Román e outros, no Concello de SANTISO (A Coruña) 08/04/2011EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
AGRI110306Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Camiño Robledo-Porto Real e outros no Concello de RUBIÁ (Ourense) 08/04/2011PETROLAM A VEIGA, S.L.
DEPO100101Reforma do Polideportivo Municipal de PONTE CALDELAS (Pontevedra) 08/04/2011CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.
DEPO100102Substitución de pavimento no campo de fútbol de VILALBA (Lugo). 08/04/2011CALFENSA PROYECTOS, S.L.
AGRI110202Mellora de accesos a explotacións de vacún. Acceso en Treilán e outros, no Concello de GUNTÍN (LUGO) 01/04/2011OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L.
AGRI110203Camiños principáis de servizo e obras na zona de concentración parcelaria de Troans II en CUNTIS (Pontevedra) 01/04/2011DAGO, S.A.
AGRI110204Acondicionamento e mellora de camiños nas zonas de concentración parcelaria de Esperante, Ferreiroa e Santa Comba-Belpellós no Concello de AGOLADA (Pontevedra) 01/04/2011EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
AGRI110205Mellora acceso a explotacións de viñedo. Camiño Albeos e outros, en CRECENTE (Pontevedra) 01/04/2011FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.
AGRI110206Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Accesos a Ribeira do Miño e outros no Concello de PANTÓN (Lugo) 01/04/2011PETROLAM A VEIGA, S.L.
AGRI100701Rede de camiños secundarios da zona de concentración parcelaria de Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense) 23/03/2011OCA, S.A.
AGRI100702Acondicionamento de fincas e obras inherentes á zona de concentración parcelaria de Vilar de Vacas en CARTELLE (Ourense) .- Este anuncio sustitue o publicado por esta Sociedade o 13 de outubro de 2010. As empresas que licitaron no anterior anuncio poden retirar as súas ofertas, ou ben manter as mesmas.23/03/2011FORESTACIÓN GALICIA, S.A.
AGRI100901Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Camiño da Falcueira, en Santa Cruz e outros no Concello de O BOLO (Ourense) 02/03/2011SERFONOR MEDIOAMBIENTE, S.L.
AGRI100902Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Camiño da Nava, As Adegas e outros en PETÍN (Ourense) 02/03/2011ACOVAL S.A.
AGRI100903Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Camiño da Nogueira e outros, no Concello de A TEIXEIRA (Ourense) 02/03/2011LORVICÓN, S.L.
AGRI110101Mellora de accesos ás explotacións vitivinícolas da D.O. Rías Baixas nos concellos de Mos, Salceda de Caselas, Soutomaior, As Neves, Ponteareas, Salvaterra do Miño, O Rosal, Tomiño e Tui (PONTEVEDRA) 02/03/2011TABOADA Y RAMOS, S.L.
AGRI110102Mellora de accesos ás explotacións vitivinícolas da D.O. Rías Baixas nos concellos de Meaño e Ribadumia (PONTEVEDRA) 02/03/2011COVSA
AGRI110103Mellora de accesos ás explotacións vitivinícolas da D.O. Rías Baixas nos concellos de Caldas de Reis, Barro, Vilagarcía de Arousa, Meis e Vilanova de Arousa (PONTEVEDRA) 02/03/2011TABOADA Y RAMOS, S.L.
AGRI110104Mellora de accesos ás explotacións vitivinícolas da D.O. Rías Baixas nos concellos de Cambados, O Grove e Sanxenxo (PONTEVEDRA) 02/03/2011COVSA
AGRI110105Mellora de accesos ás explotacións vitivinícolas da D.O. Rías Baixas nos concellos de Teo, Vedra e Padrón na comarca de Santiago e o Sar (A CORUÑA) 02/03/2011DAGO, S.A.
AGRI110106Mellora de acceso a explotacións de viñedo. Camiño de Teimende-Outeiro e outros, no Concello de ARBO (Pontevedra) 02/03/2011CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
PTOV101001Novo vial de conexión do Corredor Brión-Noia coa AC-543 en Sampaio. NOIA (A Coruña) 02/03/2011CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
AGRI100601Camiños da zona de concentración parcelaria de Foxás-Bendaña II en TOURO (A Coruña) 09/02/2011TABOADA Y RAMOS, S.L.
AGRI100602Rede de camiños secundarios da zona de concentración parcelaria de Pousada en BALEIRA (Lugo) 09/02/2011CONSTRUCCIONES RAFER, S.L.
AGRI100603Mellora da capa de rodadura de camiños de concentración da zona de Boullosa-Gomariz en BALTAR (Ourense) 09/02/2011OCA, S.A.
AGRI100801Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Camiño de Cima de Vila-O Pozo e outros, no Concello de VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Ourense) 09/02/2011OCA, S.A.
AGRI100802Mellora de accesos a explotacións de viñedo. Camiño de Seadur-O Chao e outros, en LAROUCO (Ourense) 09/02/2011OCA, S.A.
AGRI100803Mellora accesos a explotacións de vacún. Accesos en Outeiro-Láncara e outros, no Concello de LÁNCARA (Lugo) 09/02/2011CONDESMO,S.A.
PTOV100801Autovía AG-47 Curro - Baión. Treito I: Enlace de Curro - Enlace de Costa. MEIS (Pontevedra) 07/02/2011UTE. FCC - COVSA (PTOV100801)
PTOV100901Terceira Rolda da Coruña, treito III: Enlace coa autovía AC-14 en As Lonzas (A Coruña) 02/02/2011UTE. ATESVI - COMSA (PTOV100901)
PTOV100701Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MUROS (A Coruña) 20/01/2011LÓPEZ CAO, S.L.
XACO100201Albergue de peregrinos en CARRAL (A Coruña) 20/01/2011FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.
PTOV100601Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo) 13/01/2011OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.L.U.
PRES100401Reforma das oficinas da fiscalía no Edificio de Xulgados de Vigo (Pontevedra) 23/12/2010CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, S.L. (CPS)
AGRI100501Mellora da capa de rodadura de estrada Abegondo-Presedo na zona de concentración parcelaria de Mabegondo-Abegondo-Cabanas-Cerneda-Viós e Santa Mª de Presedo en ABEGONDO (A Coruña) 25/11/2010CONSTRUCCIONES RAFER, S.L.
AGRI100502Camiños da zona de concentración parcelaria de Vilar II en TOURO (A Coruña) 25/11/2010FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.
PTOV100401Adaptación da estrada OU-121 ao Plan de Baixa IMD Mellorada. O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense) 25/11/2010UTE. ACOVAL, S.A. - BARRERAS DE SEGURIDAD, S.L. (PTOV100401)
PTOV100402Adaptación ó P. B. IMD mellorada do treito PENA CORNEIRA (p.q. 26+740) BEADE (p.q. 41+230) da OU-212 (Ourense) 25/11/2010OCA, S.A.
PTOV100403Adaptación da estrada OU-404 CELANOVA (OU-540) BARRAL (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada (Ourense) 25/11/2010OCA, S.A.
PTOV100404Adaptación da PO-231 ó Plan de baixa IMD. Treito: p.q. 0+000 ó 6+680. CAMPO LAMEIRO (Pontevedra) 25/11/2010VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES, S.A.
PTOV100501Adaptación da PO-341 ó Plan de Baixa IMD P.P. Q.Q. 0+000 a 10+860. GONDOMAR (Pontevedra) 25/11/2010CRESPO, S.A.
PTOV100502Adaptación da OU-131 ó Plan de Baixa IMD. Treito P.Q. 0+000 ó P.Q. 7+950. A BOLA (Ourense) 25/11/2010EXTRACO, S.A.
XACO100101Albergue de peregrinos na Telleira de Baiuca BOIMORTO (A Coruña) 31/08/2010CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.
XACO100102Albergue de peregrinos en PONTECESURES (Pontevedra) 31/08/2010AIN, EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
XACO100103Albergue de peregrinos en TRASMIRAS (Ourense) 31/08/2010AIN, EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
XACO100104Albergue de peregrinos en CASTROVERDE (Lugo) 31/08/2010CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE
XACO100105Rehabilitación da Casa da Pescadería para albergue de peregrinos en BETANZOS (A Coruña) 31/08/2010CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE
PRES100201Edificio de Xulgados en Santiago de Compostela (A Coruña) 05/08/2010FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
PRES100202Adecuación de local en Planta Baixocuberta para xulgado e Actuacións varias no Edificio de Xulgados de Betanzos (A Coruña) 05/08/2010CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE
PRES100203Reforma e adaptación da planta 1ª dos xulgados de Celanova (Ourense) 05/08/2010DICSA
PRES100101Reparación/restauración de patoloxías varias no edificio da "Casa de Galicia" en MADRID 28/07/2010MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.
PRES100102Obras de adecuación no edificio administrativo da Xunta de Galicia en FERROL (A Coruña) 28/07/2010CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.
PRES100103Adecuación de espazos e instalacións dos xulgados da CORUÑA (A Coruña) 28/07/2010EXTRACO, S.A.
PTOV100301Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 55+000 ao 69+000. VIMIANZO (A Coruña) 28/07/2010UTE. PONCIANO NIETO - ASOGAL (PTOV100301)
PTOV100302Reforzo de firme das estradas LU-127 (Variante de RÁBADE) e LU-541 RÁBADE (A-6) - VILALBA (N-634). (Lugo) 28/07/2010FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.
PTOV100303Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 75+000 ao 88+600. DUMBRÍA (A Coruña) 28/07/2010EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
PTOV100304Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 37+300 ao 50+000. CORISTANCO (A Coruña) 28/07/2010EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
PTOV100201Mellora da seguridade vial en RODIÑO PQ 4+040 a 6+040 na AC-960 (A Coruña) 17/06/2010MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.
PTOV100202Rehabilitación de firme e mellora de seguridade viaria na estrada LU-612. Treito LUGO - LOUSADA (Lugo) 17/06/2010OVISA
PTOV100203Rehabilitación do firme e mellora da seguridade viaria na estrada LU-162. FERREIRA DO VALADOURO - CANGAS DE FOZ (Lugo) 17/06/2010ISIDRO OTERO S.L.
PTOV100204Mellora de seguridade vial na LU-533 no entorno de TCA. Treito: P.Q. 1+770 ao P.Q. 12+200. Concellos de CHANTADA e SAVIÑAO (Lugo) 17/06/2010TABOADA Y RAMOS, S.L.
PTOV100101Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-861. Treito: Variante de VILALBA (Lugo) 03/06/2010OBRAS Y CONSTRUCCIONES CORTIZO, S.L.
PTOV100102Dotación de beirarrúas e mellora do pavimento da estrada LU-152 por treitos. O VALADOURO (Lugo) 03/06/2010PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.
PTOV100103Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 32+100 ao 35+000. CARBALLO (A Coruña) 03/06/2010UTE. PONCIANO NIETO - ASOGAL (PTOV100103)
PTOV100104Mellora da seguridade vial na OU-151. N525 - Loeda - N525. T.M. de PIÑOR (Ourense) 03/06/2010S. A. DE BETUNES Y FIRMES
AGRI100201Afirmado de camiños da concentración parcelaria de Albarellos-Villaza en MONTERREI (Ourense) 16/04/2010ACOVAL S.A.
AGRI100301Afirmado da pista da zcp de Trasmiras; Trasmiras-Escornabois en TRASMIRAS (Ourense) 16/04/2010HERMANOS CARRAJO, S.A.
AGRI100401Afirmado camiños da concentración parcelaria de Sandiás e Couso de Limia en SANDIÁS (Ourense) 16/04/2010CONMER MASIDE, S.L.
AGRI100101Mellora da capa de rodadura do camiño de concentración parcelaria Xinzo-Sarreaus-Vilar de Barrio en XINZO DE LIMIA e SARREAUS (Ourense) 25/03/2010FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.
PRES090401Parque comarcal de bombeiros de VIVEIRO (Lugo) 12/02/2010CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
PRES090101Actuacións puntuais no edificio dos xulgados e rehabilitación do edificio antigo: cuberta, fachadas e carpintería exterior dos xulgados de Ferrol (A Coruña) 04/12/2009FEYJU GALICIA, S.L.
DOPT090101A.T. Integral á Dirección das obras de "Terceira rolda de circunvalación da Coruña, Treito 2.2: da CP-3002 a Pocomaco (A Coruña)" 24/11/2009UTE. ICEACSA-PROYFE (DOPT090101)
PRES090201Instalación de climatización no edificio de xulgados de Cambados (Pontevedra) 03/11/2009ELECNOR, S.A.
PRES090301Instalación de climatización no edificio de xulgados de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 03/11/2009FEYJU GALICIA, S.L.
PTOV080401Terceira rolda de circunvalación da Coruña, Treito 2.2: da CP-3002 a Pocomaco (A Coruña) 17/08/2009UTE. CORSAN-CORVIAN - ANTALSIS (PTOV080401)
DOPT080501A.T. Integral á Dirección das obras de "V.A.C. Tui - A Guarda. Treito III: Enlace de Goián - Enlace de A Guarda (Pontevedra)" 24/07/2009UTE. NOEGA INGENIEROS - EF INGENIEROS (DOPT080501)
EDUC080301Reposición do CEIP Amadeo Rodríguez Barroso en OURENSE (Ourense) 23/06/2009DRAGADOS, S.A.
EDUC080401Rehabilitación do C.E.E. "Saladino Cortizo" en VIGO (Pontevedra) 23/06/2009UTE. BRUESA - ATLANTICA (EDUC080401)
PRES080201Parque comarcal de bombeiros de VILALBA (Lugo) 24/03/2009UTE. AIN - ATLANTICA (PRES080201)
PRES080401Instalación climatización no edificio de xulgados de VIGO (Pontevedra) 24/03/2009ELECNOR, S.A.
EDUC080501Reforma e acondicionamento do CEIP de Portocabeiro en REDONDELA (Pontevedra) 18/02/2009PROYECON GALICIA, S.A.
PTOV080301V.A.C. Tui - A Guarda. Treito III: Enlace de Goián - Enlace de A Guarda (Pontevedra)21/01/2009UTE. FCC - ATLANTICA (PTOV080301)
AGRI080301Camiños da Zona de Concentración Parcelaria de Val-Meirás-Lago, Concellos de NARÓN e VALDOVIÑO (A Coruña) 16/12/2008EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
EDUC080101Colexio de educación infantil e primaria (CEIP) en ARTEIXO (A Coruña) 25/11/2008ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
EDUC080201Reposición do CEIP "Antonio Palacios" en O Porriño (Pontevedra) 30/10/2008INDEZA, S.L.
PRES080301Parque comarcal de bombeiros de SARRIA (Lugo) 30/10/2008FEYJU GALICIA, S.L.
AGRI080201Camiños de Servizo e Obras na Zona de Concentración Parcelaria de Duxame-Ínsua-Portodemouros en VILA DE CRUCES (Pontevedra)24/07/2008CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
DOAG080301A.T. Básica á Dirección das obras de "Camiños da Zona de Concentración Parcelaria de San Xulián de Grixalba en SOBRADO DOS MONXES (A Coruña)"24/07/2008ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
DOAG080401A.T. Básica á Dirección das obras de "Camiños de Servizo e Obras na Zona de Concentración Parcelaria de Duxame-Ínsua-Portodemouros en VILA DE CRUCES (Pontevedra)"24/07/2008ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
DOPT080201A.T. Integral á Dirección das obras de "Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña)"24/07/2008UTE. NOEGA - INOR (DOPT080201)
PRES080101Instalación de climatización no edificio de xulgados de O PORRIÑO (Pontevedra)24/07/2008CALEFACCIONES RIA DE AROSA, S.L.
PRES080102Parque comarcal de bombeiros en CHANTADA (Lugo)24/07/2008GÓMEZ CRESPO, S.L.
PTOV080201Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña)24/07/2008UTE. ESTRUCTURAS - FRANCISCO GOMEZ (PTOV080201)
AGRI080101Camiños da Zona de Concentración Parcelaria de San Xulián de Grixalba en SOBRADO DOS MONXES (A Coruña)12/06/2008UTE. PONCIANO NIETO - ALCUBA (AGRI080101)
DOPT080101A.T. Integral á Dirección das obras de "Vía de Alta Capacidade Carballo - Fisterra. Treito: VG-1.4 CEE-SARDIÑEIRO (A Coruña)"12/06/2008EPTISA
PTOV080101COMPLEMENTARIO-3: MODIFICADO-1: Autovía AG-59, alternativa á C-841 e conexión coa rede de alta capacidade de SANTIAGO, Treito III: Enlace Tras do Eixo - N-52512/06/2008EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia