Datos xerais

Código:

ATSP200201

Descrición:

Auditoría de contas Anuais SPI GALICIA, SA, Exercicios: 2020-2021-2022

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Regulación harmonizada:

Non

Tramitación:

Ordinaria

Procedemento:

Aberto Supersimplificado

Tipo obxecto:

Asistencia Técnica

Subtipo obxecto:

Outros

Lugar de execución:

-Provincia:

A Coruña

-Concello:

Santiago de Compostela

Prazo de licitación:

3 anos

Importe licitación:

30.000,00 € (sen IVE)

36.300,00 € (con 21% IVE incluído)

Valor estimado:

30.000,00 € (sen IVE)

Data límite de presentación:

17/11/2020 14:00:00

Lugar de presentación:

Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (www.conselleriadefacenda.es/silex)

Correo electrónico de contacto:

contratacion@spigalicia.es

Data publicación web:

03/11/2020 13:26:25

Documentación Convocatoria
TítuloData publicaciónEstado
Memoria xustificativa do contrato03/11/2020 13:26:25Vixente
Aprobación do expediente03/11/2020 13:26:25Vixente
Anuncio de licitación03/11/2020 13:26:25Vixente
Prego de cláusulas administrativas03/11/2020 13:26:25Vixente

Data de celebración:

24/11/2020

Data publicación web:

21/12/2020 19:18:59

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa A21/12/2020 19:18:59Vixente
Valoración de ofertas21/12/2020 19:18:59Vixente
Proposta de adxudicación21/12/2020 19:18:59Vixente

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data adxudicación:

21/12/2020

Adxudicatario:

BM NEIRA AUDITORES SLP

Importe adxudicación:

18.300,00 € (sen IVE)

22.143,00 € (con 21% IVE incluído)

Prazo adxudicación:

3 Anos

Data publicación web:

21/12/2020 19:18:59

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Adxudicación21/12/2020 19:18:59Vixente

Data de formalización:

29/12/2021

Contratista:

BM NEIRA AUDITORES SLP

Importe de formalización:

18.300,00 € (sen IVE)

22.143,00 € (con 21% IVE incluído)

Data publicación web:

05/01/2021 10:32:20


TítuloData publicaciónEstado

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia

A apertura económica de OBRA230101 realizarase ó día 24/04/2024 ás 10:00 (Aviso publicado: 17/04/2024 ás 13:07:26)

A apertura económica de ATSP230201 realizarase ó día 24/04/2024 ás 10:30 (Aviso publicado: 17/04/2024 ás 13:07:26)

A apertura económica de ATSP240101 realizarase ó día 24/04/2024 ás 11:00 (Aviso publicado: 17/04/2024 ás 13:07:26)