Listado de licitaciones 'Negociados sen publicidade'

CódigoDescriciónData adxudicaciónAdxudicatario
ATMI21X002Servizo para o mantemento do Sistema de Información de SPI Galicia, SA27/04/2021NÁTICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.
ATSP17X006Auditoría de contas anuais de SPI Galicia, SA para os exercicios 2017, 2018 e 201913/12/2017KPMG AUDITORES, S.L.
PRES140101C1COMPLEMENTARIO-1: Substitución de carpintería exterior e melloras nos xulgados de VIVEIRO (Lugo)02/09/2015OGMIOS proyecto, S.L.
PRES100301C1COMPLEMENTARIO-1: Edificio xudicial en Ourense30/01/2015UTE. COPASA - AGRUPCONSA (PRES100301)
PRES110301C2COMPLEMENTARIO-2: Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia30/01/2015OGMIOS proyecto, S.L.
PRES110301C1COMPLEMENTARIO-1: Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia14/01/2014ANTALSIS CONSTRUCCIÓN E SERVIZOS, S.L.
PTOV100901C1COMPLEMENTARIO-1: Terceira Rolda da Coruña, treito III: Enlace coa autovía AC-14 en As Lonzas (A Coruña)03/09/2013UTE. ATESVI - COMSA (PTOV100901)
DOTR12X001 D.O. ARQUITECTO : Obras de construción dun edificio para fogar residencial e Centro de Día no CADAVO- BALEIRA (Lugo)21/11/2012DOPI ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.P.
DOTR12X002 D. EXECUCIÓN: Obras de construción dun edificio para fogar residencial e Centro de Día no CADAVO- BALEIRA (Lugo)21/11/2012JOSÉ LUIS PARDO PÉREZ
PTOV110402C1COMPLEMENTARIO-1: Mellora da Seguridade Viaria na OU-304 en Laroa. XINZO DE LIMIA (Ourense). Reposición de canalización de abastecemento de auga potable.10/07/2012EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.
DOPT12X008Servizo básico de apoio á dirección de obra civil das obras: Reparación da capa de rodadura na PO-223, PO-253 e PO-546. (Pontevedra)11/06/2012ENMACOSA
PTOV110001C1COMPLEMENTARIO-1: MODIFICADO-2: Vía Ártabra. Treito I: N-VI -enlace Meirás, e variante de Oleiros (A Coruña)23/05/2012UTE. COMSA-PROYECON GALICIA-S.A. DE BETUNES Y FIRMES(PTOV110001)
DOPT12X006Servizo básico de apoio á dirección de obra civil das obras: "Mellora do firme na Valenzá. BARBADÁS (Ourense)" "Reforzo de firme na OU-187 dende o pk 0+100 ao pk 1+560. SAN CRISTOVO DE CEA (Ourense)""Mellora da seguridade vial na OU-402 dende o pk 32+050 21/05/2012TOPOGAL, S.L.
DOPT12X005Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: Reparación de capa de rodadura na AC-552, AC-840 e outras. (A Coruña) e Reparación da capa de rodadura na AC-566, AC-122 e AC-115. (A Coruña)10/05/2012COTECNO SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.
PRES12X001Redacción do proxecto básico e de execución do novo Rexistro Civil en VIGO (Pontevedra)26/04/2012RODRIGO JESUS PORTANET FONTANA
DOPT12X002Servizo básico de apoio á dirección de obra civil:"Reparación da capa de rodadura na AC-550, P.K. 73+250 ao 84+000. PORTO DO SON ( A Coruña)" e "Reparación da capa de rodadura na AC-550, P.K. 84+000 ao 103+500. PORTO DO SON ( A Coruña)"29/03/2012IDEON PROJECT MANAGEMENT, S.L.
ATED12X001Servizo para a coordinación de seguridade e saúde en fase de execución da obra: "Construción dun novo CEIP en OROSO (A Coruña)"08/03/2012JOSÉ LUIS ZAMORA ANDRADE
DOPT12X001 Servizo básico de apoio á dirección de obra civil:Reparación da ponte do Pedrido sobre a ría de Betanzos no P.K. 6+270 da AC-164. BERGONDO e PADERNE (A Coruña)08/03/2012TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES EN MADERA, HORMIGON Y ACERO, S.L. (TEMHA, S.L.)
ATPR12X002Servizo para a coordinación de seguridade e saúde en fase de execución da obra Edificio Xudicial en Ourense23/01/2012JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ - PORTUGAL MACEDA
ATPR12X001Servizo para a coordinación de seguridade e saúde en fase de execución da obra Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia16/01/2012MANUEL VIEITEZ GARRIDO
PTOV12X001Actuación de emerxencia e de inmediata execución no Corredor do Morrazo para reducir os choques frontais. MOAÑA (Pontevedra)09/01/2012XÉRMOLO,S.A.
PRES11X002Servizo redacción do proxecto básico e de execución de climatización do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo (Lugo)24/10/2011PARDO Y ASOCIADOS INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONSULTORES S.L.
DOPT11X021 Servizo de control e vixiancia básica da execución das obras:Adaptación da LU-934 (Friol-Limite de provincia) ao Plan de Baixa IMD mellorada en FRIOL (LUGO).28/09/2011PROYFE, S.L.
DOPT11X022 Servizo de control e vixiancia básica da execución das obras:Adaptación da AC-301 ó Plan de Baixa mellorada.PADRÓN-ROIS (A CORUÑA).28/09/2011SGS TECNOS, S.A.
DOPT11X023 Servizo de control e vixiancia básica da execución das obras:Mellora da estrada AC-303.Oleiros(AC-550)-Corrubedo.RIBEIRA (A CORUÑA).28/09/2011EGIS EYSER, S.A.
OBRA11X001Mellora estabilidade do noiro de desmonte entre os P.K. 85+160 e 85+320 da marxe esquerda da autoestrada AG-53 (Ourense)23/09/2011HORDESCÓN, S.L.
DOPT11X009Servizo asistencia control e vixiancia das obras:Novo vial de conexión do Corredor Brión-Noia coa AC-543 en Sampaio. NOIA (A Coruña)20/04/2011INGENIERIA DEL NOROESTE, S.L. - INOR
EDUC080201C1COMPLEMENTARIO-1: Reposición do CEIP "Antonio Palacios" en O Porriño (Pontevedra)20/04/2011ALDOVAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.
EDUC080401C1COMPLEMENTARIO-1: Rehabilitación do C.E.E. "Saladino Cortizo" en VIGO (Pontevedra)18/04/2011UTE ATLÁNTICA,S.L.-AIN,S.L.
DOPT11X001Servizo asistencia control e vixilancia: Adaptación da estrada OU-121 ao Plan de Baixa IMD Mellorada. O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense)31/01/2011TOPOGAL, S.L.
DOPT11X002 Servizo Asistencia técnica, control e vixilancia:Adaptación ó P. B. IMD mellorada do treito PENA CORNEIRA (p.q. 26+740) BEADE (p.q. 41+230) da OU-212 (Ourense)31/01/2011E.I.C. DURAN, S.L.
DOPT11X003Servizo Asistencia técnica, control e vixilancia:Adaptación da estrada OU-404 CELANOVA (OU-540) BARRAL (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada (Ourense)31/01/2011E.I.C. DURAN, S.L.
DOPT11X004Servizo Asistencia técnica, control e vixilancia:Adaptación da PO-231 ó Plan de baixa IMD. Treito: p.q. 0+000 ó 6+680. CAMPO LAMEIRO (Pontevedra)31/01/2011E.F. INGENIEROS, S.L.
DOPT11X005 Servizo Asistencia técnica, control e vixilancia:Adaptación da PO-341 ó Plan de Baixa IMD P.P. Q.Q. 0+000 a 10+860. GONDOMAR (Pontevedra)31/01/2011GALAICONTROL, S.L.
DOPT11X006Servizo Asistencia técnica, control e vixilancia:Adaptación da OU-131 ó Plan de Baixa IMD. Treito P.Q. 0+000 ó P.Q. 7+950. A BOLA (Ourense)31/01/2011DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.
PTOV070301C1COMPLEMENTARIO-1: MODIFICADO-1: Vía de Alta Capacidade Carballo - Fisterra. Treito: VG-1.4 CEE-SARDIÑEIRO (A Coruña)23/12/2010UTE. ACCIONA - ALCUBA (PTOV070301)
AGRI100034Servizo redacción do proxecto básico e de execución do Edificio de Servizos Integrados da Consellería do Medio Rural en LALÍN (Pontevedra)15/12/20102C ARQUITECTOS SLP
PRES100002Servizo de A.T. de Redacción de proxecto básico e de execución de subsanación de deficiencias nas instalacións do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo (Lugo)15/12/2010DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.
PRES100001Servizo de A.T.redacción do proxecto de execución do Centro Galego de Atención as Emerxencias 112, nas instalacións da A.G.A.S.P. en A Estrada (Pontevedra)25/11/2010ESTUDIO DE ARQUITECTURA VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PUGA S.L.P.
PTOV080401C1COMPLEMENTARIO-1: Terceira rolda de circunvalación da Coruña, Treito 2.2: da CP-3002 a Pocomaco (A Coruña)25/11/2010UTE. CORSAN-CORVIAN - ANTALSIS (PTOV080401)
DOPR100003D.O. ARQUITECTO: Adecuación de espazos e instalacións dos xulgados da CORUÑA (A Coruña)19/10/2010DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.
DOPR100004D.EXECUCIÓN de obra e Coordinador de S.S.duranate a execución da obra:Adecuación de espazos e instalacións dos xulgados da CORUÑA (A Coruña)19/10/2010VICENTE QUIROGA RODRÍGUEZ
DOPR100005D.O. ARQUITECTO: Edificio de Xulgados en Santiago de Compostela (A Coruña)19/10/2010ANTONIO RODICIO PÉREZ
DOPR100006D.EXECUCIÓN de obra e Coordinador de S.S. durante a execución da obra: Edificio de Xulgados en Santiago de Compostela (A Coruña)19/10/2010JOSÉ MANUEL QUINTAIROS CALVIÑO
DOPT100007 Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Mellora da seguridade vial en RODIÑO PQ 4+040 a 6+040 na AC-960 (A Coruña)"19/10/2010ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
DOPT100008Servizo básico de apoio á dirección de obra civil:"Rehabilitación de firme e mellora de seguridade viaria na estrada LU-612. Treito LUGO - LOUSADA (Lugo)"19/10/2010INGENIERIA DEL NOROESTE, S.L. - INOR
DOPT100009Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Rehabilitación do firme e mellora da seguridade viaria na estrada LU-162. FERREIRA DO VALADOURO - CANGAS DE FOZ (Lugo)"19/10/2010SINGLA INGENIERÍA, S.L.
DOPT100010 Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Mellora de seguridade vial na LU-533 no entorno de TCA. Treito: P.Q. 1+770 ao P.Q. 12+200. Concellos de CHANTADA e SAVIÑAO (Lugo)"19/10/2010CENILESA
DOPT100011Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 55+000 ao 69+000. VIMIANZO (A Coruña)"19/10/2010EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
DOPT100012 Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Reforzo de firme das estradas LU-127 (Variante de RÁBADE) e LU-541 RÁBADE (A-6) - VILALBA (N-634). (Lugo)19/10/2010PREGO CONSULTORES, S.L.
DOPT100013Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 75+000 ao 88+600. DUMBRÍA (A Coruña)"19/10/2010EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
DOPT100014Servizo básico de apoio á dirección de obra civil: "Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 37+300 ao 50+000. CORISTANCO (A Coruña)"19/10/2010ICEACSA Consultores, S.L.U.
DOPR090005 D.O. ARQUITECTO Actuacións puntuais no edificio dos xulgados e rehabilitación do edificio antigo: cuberta, fachadas e carpintería exterior dos xulgados de Ferrol (A Coruña)12/02/2010Alejandra Fernández-Gago Longueira
DOPR090006D.EXECUCIÓN da obra: Actuacións puntuais no edificio dos xulgados e rehabilitación do edificio antigo: cuberta, fachadas e carpintería exterior dos xulgados de Ferrol (A Coruña)12/02/2010JUAN JOSE QUINTAS FEIJOO
PRES090007Servizos de redacción do proxecto: Proxecto básico e de execución de edificio xudicial en OURENSE (Ourense)22/12/2009UTE CRISTINA LAGO INSUA-PABLO FIDALGO LONGUEIRA
PRES090008Servizos de redacción do proxecto: Proxecto básico do Centro Galego de Atención ás Emerxencias-112, nas instalacións A.G.A.S.P. en A Estrada (Pontevedra)17/12/2009ESTUDIO DE ARQUITECTURA VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PUGA S.L.P.
PRES090005Servizos de redacción do proxecto: Proxecto básico e de execución de reparación/restauración de patoloxías varias na casa de Galicia de Madrid (Madrid)04/12/2009JULIO TOUZA RODRIGUEZ
PRES090006Servizos de redacción do proxecto: Proxecto de execución de edificio de Xulgados en Santiago de Compostela Rúa Berlín Fontiñas (A Coruña)04/12/2009CREUS E CARRASCO ARQUITECTOS SLP
PTOV070101C3COMPLEMENTARIO-3: MODIFICADO-1: Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: CABREIROS - AUTOVÍA DO CANTÁBRICO en VILALBA04/12/2009UTE. CORSAN-CORVIAN - SERCOYSA (PTOV070101)
PRES090003Servizos de redacción do proxecto: "Proxecto básico e de execución das obras de reforma no edificio administrativo de FERROL para a adaptación dun novo arquivo (A Coruña)"03/11/2009ESTUDIO DE ARQUITECTURA VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PUGA S.L.P.
PRES090004Servizos de redacción do proxecto: "Proxecto básico e de execución das obras de calefacción, climatización, mellora da iluminación e cambios na distribución do edificio dos xulgados de A CORUÑA (A Coruña)"03/11/2009ESTUDIO DE ARQUITECTURA VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PUGA S.L.P.
DOED090001 ARQUITECTO.Dirección de obra: Reposición do CEIP Amadeo Rodríguez Barroso en OURENSE (Ourense)31/07/2009HERMO IGLESIAS VEIGA, ARQUTECTOS S.L.P.
DOED090002APARELLADOR.Dirección de obra: Reposición do CEIP Amadeo Rodríguez Barroso en OURENSE (Ourense)31/07/2009JOSÉ LUIS ENCINAS ÁLVAREZ
DOED090003ARQUITECTO.Dirección de obra: Reposición do C.E.E. "Saladino Cortizo" en VIGO (Pontevedra)31/07/2009JAVIER VIZCAINO MONTI
DOED090004 APARELLADOR.Dirección de obra: Reposición do C.E.E. "Saladino Cortizo" en VIGO (Pontevedra)31/07/2009JUAN JOSE QUINTAS FEIJOO
PTOV070101C2COMPLEMENTARIO-2: Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: CABREIROS - AUTOVÍA DO CANTÁBRICO en VILALBA24/07/2009UTE. CORSAN-CORVIAN - SERCOYSA (PTOV070101)
PRES090002Servizo de: "Análise, deseño e desenrolo Software para o Centro de Xestión Integral de Emerxencias Galicia no Concello de OROSO (A Coruña)". Negociado sen publicidade, artigos 154 f) e 13 d) da LCSP26/02/2009INDRA SISTEMAS, S.A.
PRES090001Servizos de redacción do proxecto: " Anteproxecto, proxecto básico e proxecto de construcción da sede do Complexo Galego de Emerxencias no Concello de OROSO (A Coruña)"18/02/2009JOSÉ MANUEL GALLEGO JORRETO
DOAG090001 A.T.Básica á Dirección das obras de "Camiños da Zona de Concentración Parcelaria de Val-Meirás-Lago, concellos de NARÓN e VALDOMIÑO (A Coruña).29/01/2009PROYFE, S.L.
DOED080001ARQUITECTO. Dirección de obra : Colexio de educación infantil e primaria (CEIP) en ARTEIXO (A Coruña)16/12/2008GONZALO SOUTO BLAZQUEZ
DOED080002 APARELLADOR. Dirección de execución da obra .: Colexio de educación infantil e primaria (CEIP) en ARTEIXO (A Coruña)16/12/2008VALENTIN BALBINO SOUTO GARCIA
PTOV070101C1COMPLEMENTARIO-1: Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: CABREIROS - AUTOVÍA DO CANTÁBRICO en VILALBA. Negociado sen publicidade, artigo 155 b) da L.C.S.P.16/12/2008UTE. CORSAN-CORVIAN - SERCOYSA (PTOV070101)
DOED080003 ARQUITECTO. Dirección de obra : Reposición do CEIP "Antonio Palacios" en O Porriño (Pontevedra)25/11/2008ANTONIO PIÑEIRO CONCHADO
DOED080004 APARELLADOR. Dirección de execución da obra : Reposición do CEIP "Antonio Palacios" en O Porriño (Pontevedra)25/11/2008JOSÉ LUIS PARDO PÉREZ
ECON080001Redacción do proxecto de reforma do inmoble da Xunta de Galicia na rúa Algalia de Arriba 31 en SANTIAGO (A Coruña). Negociado sen publicidade, artigos 158 e) e 161.2.25/11/2008ARTURO CAMPANERO GARCIA
ECON080002Redacción da modificación do proxecto para a execución de varias obras no Complexo Administrativo de San Lázaro en SANTIAGO (A Coruña). Negociado sen publicidade, artigos 154 d) da L.C.S.P.25/11/2008ANDRÉS PEREA ORTEGA, S.L.
PRES080001Adaptación para oficinas xudiciais das plantas 5ª, 6ª, 7ª e 8ª do edificio "Proa" na CORUÑA. Negociado sen publicidade, artigos 154 e) e 175 da L.C.S.P.04/09/2008UTE DICONSA-ANCIN CLIMA-OMODIS (PRES080001)
DOPR080001ARQUITECTO: D.O.Proxecto de execución da 2ª Fase da sustitución da carpintería exterior do edificio de servizos múltiples en Monelos (A Coruña)28/02/2008ECHEVERRIA ARQUITECTURA, S.L.
DOPR080002APARELLADOR: D.O.Proxecto de execución da 2ª Fase da sustitución da carpintería exterior do edificio de servizos múltiples en Monelos (A Coruña)28/02/2008FRANCISCO JAVIER UNSAIN GONZALEZ DE SUSO

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia