Datos xerais

Código:

ATSP20030A

Descrición:

Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (PO/19/027.01)"

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Regulación harmonizada:

Non

Tramitación:

Ordinaria

Procedemento:

Aberto

Tipo obxecto:

Dirección de Obra

Subtipo obxecto:

Outros

Lugar de execución:

-Provincia:

Pontevedra

-Concello:

Dozón

Prazo de licitación:

6 meses

Importe licitación:

83.934,69 € (sen IVE)

101.560,97 € (con 21% IVE incluído)

Valor estimado:

0,00 € (sen IVE)

Data límite de presentación:

04/12/2020 14:00:00

Lugar de presentación:

Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (www.conselleriadefacenda.es/silex)

Correo electrónico de contacto:

contratacion@spigalicia.es

Data publicación web:

16/11/2020 12:24:25

Documentación Convocatoria
TítuloData publicaciónEstado
Memoria xustificativa do contrato16/11/2020 12:24:25Vixente
Aprobación do expediente16/11/2020 12:24:25Vixente
Anuncio de licitación16/11/2020 12:24:25Vixente
Prego de cláusulas administrativas16/11/2020 12:24:25Vixente
Prego de prescricións técnicas16/11/2020 12:24:25Vixente
Documentación técnica16/11/2020 12:24:25Vixente
Composición da mesa de contratación16/11/2020 12:24:25Vixente
NOTA ACLARATORIA - Corrección de erros04/01/2021 10:12:25Vixente
ACUERDO - Corrección de erros12/01/2021 11:32:35Vixente

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data adxudicación:

Adxudicatario:

Importe adxudicación:

Prazo adxudicación:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data de formalización:

Contratista:

Importe de formalización:

Data publicación web:


TítuloData publicaciónEstado

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia