Datos xerais

Código:

ATSP210101

Descrición:

Coordinación de seguridade e saúde dos traballos de conservación e mantemento das Autoestradas AG-53 e AG-54 (2021-2025)

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Regulación harmonizada:

Non

Tramitación:

Ordinaria

Procedemento:

Aberto

Tipo obxecto:

Asistencia Técnica

Subtipo obxecto:

Obra civil

Lugar de execución:

-Provincia:

Ourense

-Concello:

Varios/Outros

Prazo de licitación:

48 Meses

Importe licitación:

81.824,40 € (sen IVE)

99.007,52 € (con 21% IVE incluído)

Valor estimado:

101.816,40 € (sen IVE)

Data límite de presentación:

09/06/2021 14:00:00

Lugar de presentación:

Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (www.conselleriadefacenda.es/silex)

Correo electrónico de contacto:

contratacion@spigalicia.es

Data publicación web:

24/05/2021 13:19:55

Documentación Convocatoria
TítuloData publicaciónEstado
Memoria xustificativa do contrato24/05/2021 13:57:54Vixente
Aprobación do expediente24/05/2021 13:57:54Vixente
Anuncio de licitación24/05/2021 13:57:54Vixente
Prego de cláusulas administrativas24/05/2021 13:57:54Vixente
Prego de prescricións técnicas24/05/2021 13:57:54Vixente
Composición da mesa de contratación24/05/2021 13:57:54Vixente

Data de celebración:

15/06/2021

Data publicación web:

15/06/2021 13:34:54

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa A15/06/2021 13:34:54Vixente

Data de celebración:

24/06/2021

Data publicación web:

25/06/2021 09:06:16

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa B25/06/2021 09:06:16Vixente
Informe técnico de puntuacións30/06/2021 13:24:14Vixente

Data de celebración:

01/07/2021

Data publicación web:

01/07/2021 13:22:52

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Oferta económica01/07/2021 13:22:52Vixente
Acta mesa C02/07/2021 12:20:13Vixente
Valoración de ofertas02/07/2021 12:20:13Vixente
Informe ofertas en presunción de anormalidade16/07/2021 13:44:43Vixente
Proposta de adxudicación16/07/2021 13:44:43Vixente

Data adxudicación:

17/08/2021

Adxudicatario:

INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe adxudicación:

62.513,84 € (sen IVE)

75.641,75 € (con 21% IVE incluído)

Prazo adxudicación:

48 Meses

Data publicación web:

17/08/2021 14:27:28

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Adxudicación17/08/2021 14:27:28Vixente

Data de formalización:

17/09/2021

Contratista:

INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.

Importe de formalización:

62.513,84 € (sen IVE)

75.641,75 € (con 21% IVE incluído)

Data publicación web:

20/09/2021 10:18:48


TítuloData publicaciónEstado

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia

A apertura económica de OBRA230101 realizarase ó día 24/04/2024 ás 10:00 (Aviso publicado: 17/04/2024 ás 13:07:26)

A apertura económica de ATSP230201 realizarase ó día 24/04/2024 ás 10:30 (Aviso publicado: 17/04/2024 ás 13:07:26)

A apertura económica de ATSP240101 realizarase ó día 24/04/2024 ás 11:00 (Aviso publicado: 17/04/2024 ás 13:07:26)