Datos xerais

Código:

ATSP230101

Descrición:

Auditoría de contas anuais de SPI Galicia, SA para os exercicios 2023, 2024 e 2025

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Regulación harmonizada:

Non

Tramitación:

Ordinaria

Procedemento:

Aberto simplificado

Tipo obxecto:

Asistencia Técnica

Subtipo obxecto:

Outros

Lugar de execución:

-Provincia:

A Coruña

-Concello:

Santiago de Compostela

Prazo de licitación:

3 Anos

Importe licitación:

28.489,20 € (sen IVE)

34.471,92 € (con 21% IVE incluído)

Valor estimado:

28.489,20 € (sen IVE)

Data límite de presentación:

27/10/2023 14:00:00

Lugar de presentación:

Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (www.conselleriadefacenda.es/silex)

Correo electrónico de contacto:

contratacion@spigalicia.es

Data publicación web:

06/10/2023 12:22:34

Documentación Convocatoria
TítuloData publicaciónEstado
Memoria xustificativa do contrato06/10/2023 12:22:34Vixente
Aprobación do expediente06/10/2023 12:22:34Vixente
Anuncio de licitación06/10/2023 12:22:34Vixente
Prego de cláusulas administrativas06/10/2023 12:22:34Vixente
Composición da mesa de contratación06/10/2023 12:22:34Vixente

Data de celebración:

08/11/2023

Data publicación web:

08/11/2023 16:12:14

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa A08/11/2023 16:12:14Vixente
Valoración de ofertas29/11/2023 10:35:12Vixente
Proposta de adxudicación29/11/2023 10:35:12Vixente

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data de celebración:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data adxudicación:

Adxudicatario:

Importe adxudicación:

Prazo adxudicación:

Data publicación web:

Documentación
TítuloData publicaciónEstado

Data de formalización:

Contratista:

Importe de formalización:

Data publicación web:


Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia