Datos xerais

Código:

ATSP200101

Descrición:

Control e Vixilancia, incluída Coordinación de Seguridade e Saúde, da Obra "Renovación Extraordinaria do Pavimento na Autoestrada AG-53. Alto de Santo Domingo - A-52. Tramo Enlace de Dozón - Enlace de Cea (Pq 56,4 a 74,2)

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Regulación harmonizada:

Non

Tramitación:

Ordinaria

Procedemento:

Aberto

Tipo obxecto:

Dirección de Obra

Subtipo obxecto:

Obra civil

Lugar de execución:

-Provincia:

Ourense

-Concello:

Varios/Outros

Prazo de licitación:

6 Meses

Importe licitación:

87.601,85 € (sen IVE)

105.998,24 € (con 21% IVE incluído)

Valor estimado:

163.271,93 € (sen IVE)

Data límite de presentación:

11/05/2020 14:00:00

Lugar de presentación:

Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (www.conselleriadefacenda.es/silex)

Correo electrónico de contacto:

contratacion@spigalicia.es

Data publicación web:

26/03/2020 12:22:52

Documentación Convocatoria
TítuloData publicaciónEstado
Memoria xustificativa do contrato26/03/2020 12:22:52Vixente
Aprobación do expediente26/03/2020 12:22:52Vixente
Anuncio de licitación26/03/2020 12:22:52Vixente
Prego de cláusulas administrativas26/03/2020 12:22:52Vixente
Prego de prescricións técnicas26/03/2020 12:22:52Vixente
Documentación técnica26/03/2020 12:22:52Vixente

Data de celebración:

27/05/2020

Data publicación web:

01/06/2020 09:59:12

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa A01/06/2020 09:59:12Vixente

Data de celebración:

02/06/2020

Data publicación web:

09/06/2020 13:45:24

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Acta mesa B09/06/2020 13:45:24Anulado
Acta mesa B rectificada10/06/2020 12:40:00Vixente
Informe técnico de puntuacións16/06/2020 09:46:00Vixente

Data de celebración:

12/06/2020

Data publicación web:

12/06/2020 14:58:22

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Oferta económica12/06/2020 14:58:22Vixente
Acta mesa C12/06/2020 14:58:22Vixente
Valoración de ofertas16/06/2020 09:51:00Vixente
Informe ofertas en presunción de anormalidade29/06/2020 12:39:00Vixente
Propuesta de adxudicación29/06/2020 12:40:00Vixente

Data adxudicación:

07/07/2020

Adxudicatario:

DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.

Importe adxudicación:

65.964,20 € (sen IVE)

79.816,68 € (con 21% IVE incluído)

Prazo adxudicación:

Data publicación web:

07/07/2020 15:03:00

Documentación
TítuloData publicaciónEstado
Adxudicación07/07/2020 15:03:00Vixente

Data de formalización:

16/07/2020

Contratista:

DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L.

Importe de formalización:

65.964,20 € (sen IVE)

79.816,68 € (con 21% IVE incluído)

Data publicación web:

17/07/2020 11:23:00


TítuloData publicaciónEstado

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia