Anuncio (Data de publicación web: 27/04/2023 10:34)

Bases da convocatoria (Data de publicación web: 27/04/2023 10:34)

Instrucións de autoliquidación de taxas (Data de publicación web: 03/05/2023 10:40)

PERS230101 - Lista provisional de persoas admitidas e excluídas (Data de publicación web: 09/06/2023 11:00)

PERS230102 - Lista provisional de persoas admitidas e excluídas (Data de publicación web: 09/06/2023 11:00)

PERS230101 - Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas (Data de publicación web: 14/07/2023 9:27)

PERS230102 - Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas (Data de publicación web: 14/07/2023 9:27)

PERS230101 - Convocatoria proba de acceso (Data de publicación web: 19/09/2023 15:40)

PERS230102 - Convocatoria proba de acceso (Data de publicación web: 19/09/2023 15:40)

PERS230101 - Lista provisional de calificacións da proba escrita (Data de publicación web: 27/10/2023 12:45)

PERS230102 - Lista provisional de calificacións da proba escrita (Data de publicación web: 27/10/2023 12:45)

Resolución de publicación de exercicios (Data de publicación web: 13/11/2023 13:55)

PERS230101 - Exame e respostas Arquitecto (Data de publicación web: 13/11/2023 13:55)

PERS230102 - Exame e respostas Arquitecto técnico (Data de publicación web: 13/11/2023 13:55)

PERS230101 - Resolución da comisión de selección e lista definitiva de calificacións da proba escrita (Data de publicación web: 28/11/2023 13:45)

PERS230102 - Lista definitiva de calificacións da proba escrita (Data de publicación web: 28/11/2023 13:45)

PERS230101 - Lista provisional de valoración de méritos (Data de publicación web: 19/12/2023 15:03)

PERS230102 - Lista provisional de valoración de méritos (Data de publicación web: 19/12/2023 15:03)

PERS230101 - Lista definitiva de valoración de méritos (Data de publicación web: 03/01/2024 09:18)

PERS230102 - Lista definitiva de valoración de méritos (Data de publicación web: 03/01/2024 09:18)

PERS230101 - Lista definitiva de puntuacións finais (Data de publicación web: 10/01/2024 11:16)

PERS230102 - Lista definitiva de puntuacións finais (Data de publicación web: 10/01/2024 11:16)

PERS230101 - Resolución do proceso de selección de persoal (Data de publicación web: 22/01/2024 13:28)

PERS230102 - Resolución do proceso de selección de persoal (Data de publicación web: 22/01/2024 13:28)

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia