Código

PERS11X001

Descrición:

Probas selectivas para o ingreso no cadro de persoal laboral fixo de SPI-Galicia, S.A. polo sistema de promoción interna

Entidade adxudicadora:

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

- Provincia:

A Coruña

- Concello:

Santiago de Compostela

Documentación e bases da convocatoria:

Prego

Os pregos de bases da convocatoria quedarán expostos durante o prazo de presentación das ofertas, no horario laborable nas nosas oficinas de: Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. Praza de Europa 10-A, 5ª. Edificio Área Central 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña) Tfn.: 981-545002 Fax: 981-545095

Data límite de presentación:

15 días naturais contados a partir do seguinte ao de publicación desta convocatoria

Documentación a presentar:

A esixida no prego de bases

Lugar de presentación:

Nas oficinas da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A..Tamén admitiránse as proposicións presentadas por correo de acordo có previsto no prego de bases.

Data de publicación web:

21/12/2011 13:25

Comisión de selección (Data de publicación web: 13/01/2012 17:55)

Lista provisional de admitidos e excluidos (Data de publicación web: 13/01/2012 17:55)

Resolución pola que se da publicidade ao acordo do Consello de Administración polo que se deixan sen efecto as bases (Data de publicación web: 01/02/2012 17:15)

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal

Logotipo Xunta de Galicia