Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA
Está vostede en: Skip Navigation LinksInicio > Ver Detalle de licitación Castellano 

Convocatoria
Código
Descrición
Entidade adxudicadora
Regulación harmonizada
Tramitación
Procedemento
Tipo de obxecto
Subtipo de obxecto
Lugar de execución:
 - Provincia
 - Concello
 
Prazo de licitación
Valor estimado
    (con 18% IVE incluído)
Solvencia e clasificación
GrupoSubgrupoCategoría
Ver prego  
Garantía provisional
Documentación Prego     Contrato   
Acadar copia en
Data límite de presentación
Documentación a presentar
Lugar de presentación
Apertura técnica:
 - Lugar
 - Data
 - Hora
Apertura económica:
 - Lugar
 - Data
 - Hora
Publicación
Data de publicación Web
Mesa administrativa
Data celebración
Data de publicación Web
 
Lista licitantes
 
Lista licitantes excluídos
Razón social
GRUPPO PANICCIA S.L.P.
UTE 2C-GAU-ICA (PRES120101)
 
 
Pendentes de subsanar
Razón socialResolución
ANGEL MENENDEZ FUSTERPendente de subsanación
UTE FABRÉ &TORRAS /DILMÉ & FABRÉPendente de subsanación
ESTUDIO NORNIELLA S.L.P.Pendente de subsanación
UTE CTS ARQ. S.C.P.- PAMIAS (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE C. PORTELA, S.L.P. - G. CABANILLA - C. PADRÓN CONDE (PRES120101)Pendente de subsanación
ALONSO HERNÁNDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.Pendente de subsanación
UTE JAVIER FUSTER ARQUITECTOS - GIRA ARQUITECTOS (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE. ARQO ARQ E URB. S.L.P. - SERVITEC PROXECTOS S.L.U. (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE BCPGBRBGA (PRES120101)Pendente de subsanación
INTECSA-INARSA, S.A.Pendente de subsanación
SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L.Pendente de subsanación
UTE IMPULSO S.A. - GRAIÑO NIETO, ARQUITECTOS, S.L.P. (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE CSA ARQUITECTURA & ESTUDIO DE ARQUITECTURA VMLP (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE ABALO A. ARQUITECTOS LAHUERTA -REINA ARQUITECTURA (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE ICEACSA- JON MONTERO - NAIARA MONTERO (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE ISMAEL AMENEIROS, SANTIAGO REY , SALGADO E LIÑARES SLP (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE JUAN CARLOS CABANELAS - TEMHA (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE ACCIONA - COLLARTE ARCHITECTS STUDIO (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE BOUZAS REGOJO ARQUITECTOS-QBO ARQUITELIA. (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE C FERRAN-JCONZALEZ-CEBRIAN J.RODRIGUEZ-LOSADA- F. NAVAZO (PRES120101)Pendente de subsanación
G.O.C., S.A.Pendente de subsanación
UTE SANTIAGO CATALAN-SICILIA Y ASOC. (PRES120101)Pendente de subsanación
FRECHILLA & LÓPEZ-PELAEZ,ARQUITECTOS,(F.L.P.), S.L.Pendente de subsanación
PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS S.L.P.Pendente de subsanación
SOLTEC INGENIEROS, S.L.Pendente de subsanación
EMAGESTIÓN, S.L.Pendente de subsanación
UTE ARESTA - ArqAB - GOP (PRES120101)Pendente de subsanación
OLANO Y MENDO ARQUITECTOS, S.L.Pendente de subsanación
UTE IRISARRI-PIÑERA, SANCHO PÁRAMO-QUICLER-LOPEZ (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE XOSE MANUEL CASABELLA-GIL LAGO FIDALGO ARQUITEC. (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE J. M. OCHOTORENA-EUROCONTROL-P. GLEZ. SOUTO (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE ARTURO FRAGA FERNANDEZ - REMEDIOS FDEZ CARRION E OUTROS (PRES120101)Pendente de subsanación
E. BARDAJÍ & ASOCIADOS, S.L.Pendente de subsanación
UTE OIKOS ESTUDIOS - AVANTE (PRES120101)Pendente de subsanación
UTE INECO - ARTURO FRANCO TABOADA (PRES120101)Pendente de subsanación
Mesa técnica
Data celebración
Data de publicación Web
 
Lista licitantes
 
Razón social
GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO, S.L.P.
ANGEL MENENDEZ FUSTER
UTE FABRÉ &TORRAS /DILMÉ & FABRÉ
ESTUDIO NORNIELLA S.L.P.
UTE CTS ARQ. S.C.P.- PAMIAS (PRES120101)
UTE APPLUS - MIZIEN (PRES120101)
UTE C. PORTELA, S.L.P. - G. CABANILLA - C. PADRÓN CONDE (PRES120101)
ALONSO HERNÁNDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.
UTE JAVIER FUSTER ARQUITECTOS - GIRA ARQUITECTOS (PRES120101)
UTE MESTURA ARQUITECTOS, SLP - HIVAS, S.L.P. (PRES120101)
UTE. ARQO ARQ E URB. S.L.P. - SERVITEC PROXECTOS S.L.U. (PRES120101)
UTE BCPGBRBGA (PRES120101)
INTECSA-INARSA, S.A.
SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L.
UTE IMPULSO S.A. - GRAIÑO NIETO, ARQUITECTOS, S.L.P. (PRES120101)
UTE CSA ARQUITECTURA & ESTUDIO DE ARQUITECTURA VMLP (PRES120101)
UTE ABALO A. ARQUITECTOS LAHUERTA -REINA ARQUITECTURA (PRES120101)
UTE ICEACSA- JON MONTERO - NAIARA MONTERO (PRES120101)
UTE ISMAEL AMENEIROS, SANTIAGO REY , SALGADO E LIÑARES SLP (PRES120101)
UTE JUAN CARLOS CABANELAS - TEMHA (PRES120101)
UTE ACCIONA - COLLARTE ARCHITECTS STUDIO (PRES120101)
UTE BOUZAS REGOJO ARQUITECTOS-QBO ARQUITELIA. (PRES120101)
UTE C FERRAN-JCONZALEZ-CEBRIAN J.RODRIGUEZ-LOSADA- F. NAVAZO (PRES120101)
IDOM, S.A.
UTE DIAZ & DIAZ - MUÑIZ MAS (PRES120101)
G.O.C., S.A.
UTE TECOPYSA - DAVID ANDRES MORO (PRES120101)
UTE SANTIAGO CATALAN-SICILIA Y ASOC. (PRES120101)
FRECHILLA & LÓPEZ-PELAEZ,ARQUITECTOS,(F.L.P.), S.L.
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA, S.L.
PROINTEC
PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS S.L.P.
SOLTEC INGENIEROS, S.L.
EMAGESTIÓN, S.L.
OLANO Y MENDO ARQUITECTOS, S.L.
UTE IRISARRI-PIÑERA, SANCHO PÁRAMO-QUICLER-LOPEZ (PRES120101)
UTE XOSE MANUEL CASABELLA-GIL LAGO FIDALGO ARQUITEC. (PRES120101)
UTE J. M. OCHOTORENA-EUROCONTROL-P. GLEZ. SOUTO (PRES120101)
UTE ARTURO FRAGA FERNANDEZ - REMEDIOS FDEZ CARRION E OUTROS (PRES120101)
E. BARDAJÍ & ASOCIADOS, S.L.
UTE OIKOS ESTUDIOS - AVANTE (PRES120101)
UTE INECO - ARTURO FRANCO TABOADA (PRES120101)
 
 
 
Mesa económica
Data celebración
Data de publicación Web
 
Lista licitantes
 
Razón socialImporte Sen IVEObservacións
GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO, S.L.P.232.542,37 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
ANGEL MENENDEZ FUSTER241.000,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE FABRÉ &TORRAS /DILMÉ & FABRÉ290.677,97 € 
ESTUDIO NORNIELLA S.L.P.177.298,57 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE CTS ARQ. S.C.P.- PAMIAS (PRES120101)272.406,78 € 
UTE APPLUS - MIZIEN (PRES120101)269.084,75 € 
UTE C. PORTELA, S.L.P. - G. CABANILLA - C. PADRÓN CONDE (PRES120101)282.372,88 € 
ALONSO HERNÁNDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.265.762,71 € 
UTE JAVIER FUSTER ARQUITECTOS - GIRA ARQUITECTOS (PRES120101)206.000,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE MESTURA ARQUITECTOS, SLP - HIVAS, S.L.P. (PRES120101)265.696,00 € 
UTE. ARQO ARQ E URB. S.L.P. - SERVITEC PROXECTOS S.L.U. (PRES120101)230.000,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE BCPGBRBGA (PRES120101)292.837,29 € 
INTECSA-INARSA, S.A.265.000,00 € 
SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L.264.101,70 € 
UTE IMPULSO S.A. - GRAIÑO NIETO, ARQUITECTOS, S.L.P. (PRES120101)232.500,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE CSA ARQUITECTURA & ESTUDIO DE ARQUITECTURA VMLP (PRES120101)268.586,44 € 
UTE ABALO A. ARQUITECTOS LAHUERTA -REINA ARQUITECTURA (PRES120101)275.728,81 € 
UTE ICEACSA- JON MONTERO - NAIARA MONTERO (PRES120101)269.416,95 € 
UTE ISMAEL AMENEIROS, SANTIAGO REY , SALGADO E LIÑARES SLP (PRES120101)270.014,92 € 
UTE JUAN CARLOS CABANELAS - TEMHA (PRES120101)268.054,92 € 
UTE ACCIONA - COLLARTE ARCHITECTS STUDIO (PRES120101)302.305,08 € 
UTE BOUZAS REGOJO ARQUITECTOS-QBO ARQUITELIA. (PRES120101)270.081,36 € 
UTE C FERRAN-JCONZALEZ-CEBRIAN J.RODRIGUEZ-LOSADA- F. NAVAZO (PRES120101)269.749,15 € 
IDOM, S.A.265.762,71 € 
UTE DIAZ & DIAZ - MUÑIZ MAS (PRES120101)262.000,00 € 
G.O.C., S.A.270.911,86 € 
UTE TECOPYSA - DAVID ANDRES MORO (PRES120101)267.423,73 € 
UTE SANTIAGO CATALAN-SICILIA Y ASOC. (PRES120101)265.000,00 € 
FRECHILLA & LÓPEZ-PELAEZ,ARQUITECTOS,(F.L.P.), S.L.269.915,25 € 
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA, S.L.269.000,00 € 
PROINTEC235.864,40 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS S.L.P.282.300,00 € 
SOLTEC INGENIEROS, S.L.239.040,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
EMAGESTIÓN, S.L.239.186,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
OLANO Y MENDO ARQUITECTOS, S.L.182.711,86 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE IRISARRI-PIÑERA, SANCHO PÁRAMO-QUICLER-LOPEZ (PRES120101)275.728,00 € 
UTE XOSE MANUEL CASABELLA-GIL LAGO FIDALGO ARQUITEC. (PRES120101)275.728,00 € 
UTE J. M. OCHOTORENA-EUROCONTROL-P. GLEZ. SOUTO (PRES120101)267.922,03 € 
UTE ARTURO FRAGA FERNANDEZ - REMEDIOS FDEZ CARRION E OUTROS (PRES120101)200.000,00 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
E. BARDAJÍ & ASOCIADOS, S.L.242.508,47 €Incursa en presunción de anormalidade polo seu baixo importe
UTE OIKOS ESTUDIOS - AVANTE (PRES120101)274.067,80 € 
UTE INECO - ARTURO FRANCO TABOADA (PRES120101)298.983,05 € 
 
 
Adxudicación provisional
Data adxudicación provisional
Adxudicatario provisional
Importe adxud. provisional   (sen IVE incluído)
    (con 18% IVE incluído)
Prazo adxudicación provisional
Data de publicación Web
Adxudicación definitiva
O Consello de Administración de S.P.I. Galicia, S.A. resolveu adxudicar, en concordancia coa proposta da Mesa de Contratación, á Empresa abaixo relacionada, por ser a oferta económicamente mais ventaxosa.
Data de adxudicación
Adxudicatario
Importe de adxudicación   (sen IVE incluído)
    (con 18% IVE incluído)
Prazo de adxudicación
Data de publicación Web
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal