Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA
Está vostede en: Skip Navigation Links Castellano 

Listado de licitacións desertas
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275